Archive for Oktober, 2012

Hasil Laga Tottenham Vs Chelsea (20 10 2012)

Hasil laga Tottenham Hotspur Vs Chelsea 20 10 2012
Akhirnya pertandingan seru antara Tottenham Vs Chelsea 20 10 2012 dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 4 – 2 untuk kemenangan Chelsea.
Menit ke 18 oleh G Cahil dengan hasil 0 – 1
Menit ke 47 oleh W Gallas 1 – 1
Menit ke 54 oleh J Defoe 2 – 1
Menit ke 66 oleh J Mata 2 – 2
Menit ke 69 oleh J Mata 2 – 3
Menit ke 90 ole D Sturridge 2 – 4

Pemain pemain yang sempat mendapat kartu kuning dalam pertandingan ini antara lain:

B. Ivanovic
T. Huddlestone
‘W. Gallas
K. Walker
Ramires

Dengan berakhirnya laga ini, akhirnya klasemen sementara Liga Inggeris sudah menjadi seperti di bawah ini:
Chelsea
Manchester United
Manchester City
Everton
West Bromwich Albion
Tottenham
Arsenal
West Ham
Fulham
Newcastle United
Swansea
Stoke
Sunderland
Liverpool
Wigan
Aston Villa
Southampton
Reading
Norwich
Queens Park Rangers

Disusun oleh penulis Enovel Cinta Christina & Abdullah

Leave a comment »

Lirik Tembang: Love Hurt (Nazareth)

Di bawah ini sudah saya tuliskan text tembang dari Nazareth. Lagu ini termasuk lagu favorit saya. Kutuliskan lyric (Lirik) lagu Nazareth ini hanya sebagai blog pribadi tentang nyanyian kesukaan saya.
Judul lagu: Love Hurt

LOVE HURT

Love hurts, love scars,
Love wounds, and mars,
Any heart, not tough,
Or strong, enough
To take a lot of pain,
Take a lot of pain
Love is like a cloud
Holds a lot of rain
Love hurts, ooh ooh love hurts

Im young, I know,
But even so
I know a thing, or two
I learned, from you
I really learned a lot,
Really learned a lot
Love is like a flame
It burns you when it’s hot
Love hurts, ooh ooh love hurts
[ Lyrics from: http://www.lyricsfreak.com/n/nazareth/love+hurts_20098532.html ]
Some fools think of happiness
Blissfulness, togetherness
Some fools fool themselves I guess
They’re not foolin me

I know it isn’t true,
I know it isn’t true
Love is just a lie,
Made to make you blue
Love hurts, ooh,ooh love hurts
Ooh,ooh love hurts

[guitar solo]

I know it isn’t true,
I know it isn’t true
Love is just a lie,
Made to make you blue
Love hurts, ooh ooh love hurts
Ooh ooh love hurts
Ooh ooh…

Penulis Lagu : FREDERICKS, NEIL / ROSS, BEVERLY

Leave a comment »

Huruf Dan Kepanjangan Yang Diakui Internasional

Ejaan standar alphabet atau ejaan internasional ICAO (International Civil Aviation Organization/ Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) atau sering disebut Alfabet Fonetik NATO atau juga Ejaan Alphabet Telepon Radio Internasiona alias Ejaan Telepon.

A=Alpa

B= Bravo

C= Charlie

D= Delta

E= Echo

F= Foxtrot

G= Golf

H= Hotel

I= India

J= Juliett

K= Kilo

L= Lima

M= Mike

N= November

O= Oscar

P= Papa

Q= Quebec

R= Romeo

S= Sierra

T= Tango

U= Uniform

V= Victor

W= Whiskey

X= X Ray

Y= Yankee

Z= Zulu

Semoga huruf lengkap dengan kepanjangan maupun singkatan ini berguna buat anda.

Leave a comment »

Tulisan Latin Surah Al Mulk Beserta Terjemahan ke Bahasa Indonesia

Di bawah ini sengaja saya ketik sendiri text (tulisan) Latin dari Surah A lMulk (Kerajaan) salah satu surah Al Qur’an. Surah Al Mulk ini sering juga disebut kaum Muslimin dengan nama surah Tabarok atau Tabarak. Semoga teks bertuliskan Laten ini dapat bermanfaat buat anda.
Surat Al Mulk dengan tulis Latin.

1. Tabaarakal ladzii biyadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir.

2. Alladzii khalaqal mauta wal hayaata liyabluyakum ayyukum ahsanu ‘amalaa, wa huwal ‘aziizul ghafuur
3. Al Ladzi khalaqa sab’a samaawaatin thibaaqam maa taraa fii hkalqir rahmaani min tafaawut farji’il basharahal taraa min futhuur

4. Tsummar ji’il bashara karrataini yanqalib ilaikal basharu khaasiaw waahuwa hasiir

5. Walaqad zayyannas samaa-ad dunyaa bimashaabiiha waja’alnaahaa rujuumal lisy syayaathiini, wa a’tadnaa lahum ‘adzaabas sa’iir.

6. Walil ladziina kafaruu birabbihim ‘adzaabu jahannama wabi’sal mashiir.

7. Idzaa ulquu fiihaa sami’uu lahaa syahiiqaw wahiya tafuur.

8. Takaadu tamayyazu minal ghayzhi kullamaa ulqiya fiihaa faujun sa-alahum khazanatuhaa alam ya-tikum nadziir.

9. Qaaluu balaa qad jaa-anaa nadziirun fakadzdzabnaa waqulnaa maa nazzalallohu min syai-in in antum illaa fii dhalaalin kabiir.

10. Waqaaluu law kunnaa nasma’u auna’qilu maa kunnaa fii ash-haabis sa’iir.

11. Fa’tarafuu bidzambihim fasuhqal li-ash haabis sa’iir.

12. Innal ladziina yakhsyauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratuw wa ajrun kabiir.

13. Wa-asirruu qaulakum awijharuu bihii innahuu ‘aliimum bidzaatish shuduur.

14. Alaa ya’lamu man khalaqa wahuwal lathiiful khabiir.

15. Huwal ladzii ja’ala lakumul ardha dzaluulan famsyuu fii manaakibihaa wakuluu mir rizqihii wailaihin nusyuur.

16. A-amintum man fis samaa-i ayyakhsifa bikumul ardha fa-idzaa hiya tamuur.

17. Am amintum man fis samaa-I ayyursila ‘alaikum haashiban fasata’lamuuna kaifa nadziir.

18. Walaqad kadzdzabal ladziina minqablihim fakaifa kaana nakiir.

19. Awalam yarau ilath thairi fauqahum shaaffaatiw wayaqbidhna maa yumsikuhunna illar rahmaan. Innahuu bikulli syai-im bashiir.

20. Amman hadzalladzii huwa jundul lakum yanshurukum min duunir rahmaani inil kaafiruuna illa fii ghuruur.

21. Amman haadzal ladzii yarsuqukum in amsaka rizqahuu bal lajjuu fii’utuwwim wanafuur.

22. Afamay yamsyi mukibban ‘alaa waihihii ahdaa ammay yamsyi sawiyyan ‘alaa shiraathim mustaqiim.

23. Qul huwal ladzii ansya –akum waja ‘ala lakumus sam’a wal abshaara wal af-idah, qaliilammaa tasykuruun.

24. Qul huwal ladzii dzara akum fil ardhi wa-ilaihi tuhsyaruun.

25. Wayaquuluuna mataa haadzal wa’du inkuntum shaadiqiin.

26. Qul innamal ‘ilmu indaallaahi wa-innamaa ana nadziirum mubiin.

27. Falammaa ra-auhu zulfatan sii-at wujuhul ladziina kafaruu waqiila haadzal ladzii kuntum bihii tadda’uun.

28. Qula ara-aitum in ahlakaniyallaahu wamam ma’iya au rahimanaa famay yujiirul kaafiriina min ‘adzaabin aliim.

29. Qul huwar rahmaanu aamannaa bihil wa’alaihi tawakkalnaa fasata’lamuuna man huwa fii dhalaalim mubiin.

30. Qul ara-aitum in ash baha maa ukum ghauran famay yatiikum bimaa im ma’iin.

Di bawah ini saya tuliskan juga arti dari surat Al Mulk (Art i terjemahan ke Bahasa Indonesia)

1. Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,

2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,

8. hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: “Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?”

9. Mereka menjawab: “Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (Nya) dan kami katakan: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar”.

10. Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.

11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

14. Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?

15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?,

17. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?

18. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.

19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.

20. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.

21. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?

22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

23. Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati”. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.

24. Katakanlah: “Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan”.

25. Dan mereka berkata: “Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?”.

26. Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas”.

27. Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

28. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?”

29. Katakanlah: “Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata”.

30. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?”.

<a href="http://www.mandailingnatal.page.tl/">Ditulis oleh Penulis buku 40 Hari Di Tanah Suci</a>

Leave a comment »

Lirik Lagu Noah: Separuh Aku

Di bawah ini telah saya tuliskan text lagu Noah. Lagu ini termasuk lagu kesukaan saya. Kutuliskan lyric (Lirik) lagu Noah ini hanya sebagai blog pribadi tentang nyanyian favorit saya.
Judul lagu: Separuh Aku

SEPARUH AKU
Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali
Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani
Aku ingin kau merasa kamu mengerti aku mengerti kamu
Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia
Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu
Karena separuh aku dirimu
Ku ada di sini, pahamilah kau tak pernah sendiri
Karena aku selalu di dekatmu saat engkau terjatuh
Aku ingin kau merasa kamu mengerti aku mengerti kamu
Aku ingin kau pahami cintamu bukanlah dia
Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu
Karena separuh aku dirimu
Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu
Karena separuh aku, menyentuh laramu
Semua lukamu telah menjadi milikku
Karena separuh aku dirimu

Leave a comment »

HASIL PERTANDINGAN NEW CASTLE VS MANCHESTER UNITED

LAGA MANCHESTER U US NEWCASTLE
Pertandingan antar FT Newcastle vs Mancheste United, siapa pemenangnya?

Pertandingan yang cukup seru dan menegangkan. Mulai awal hingga awal cukup menegangkan.

Pada menit ke 7 babak pertama, kedudukan berobah menjadi 1 – 0. Goal dicetak oleh pemain MU bernama J Evans. Sehingga kemenangan sementara berhasil digenggam MU.

Pada menit ke 15, goal bertambah lagi. Kali ini P Evra yang
menyumbangkan goal. Sehingga score menjadi 2 – 0.

Pada menit ke 71, kedudukan berobah dan tak berganti lagi. Pertambahan goal oleh MU dicetak lagi oleh pemain bernama Cleverley. Skor menjadi 3 – 0 untuk kemenangan Mu.

Terima kasih telah berkunjung ke halaman saya.

Inilah kira kira hasil pertandingan laga antara New Castle vs Manchester United.

Klik disini tuk melihat buku English karya saya

Leave a comment »

TIPS AGAR PONSEL DARI INDONESIA DAPAT DIGUNAKAN DI MEKKAH

AKTIVASI KARTU TELKOMSEL DI ARAB.
Cara Agar Kartu Telkomsel Kita Berfungsi di Mekkah, Madinah Pada Saat Berhaji.

Masalah ini merupakan masalah sepele bagi sebagian orang yang sudah mengerti, tapi merupakan masalah besar bagi orang belum tahu menahu tentang hal ini.

Apa perlunya tulisan ini ditampilkan? Ya karena tidak semua orang tahu bahwa di Mekkah tidak ada Telkomsel. Banyak orang menyangka bahwa ada Telkomsel di Mekkah. Padahal sebenarnya tidak ada. Cuma saja Telkomsel punya teman bisnis di Mekkah sehingga Telkomsel bisa berfungsi disana. Sebagai contoh operator yang menjalin kerja sama dengan Telkomsel adalah operator Zain.
Bagaimana agar hp atau ponsel kita bisa berfungsi di Arab?
Caranya aktifkan dulu ROAMING hp anda dengan mengetik:

Ir spasi nomor seri yang ada di belakang kartu anda. Lalu kirim ke 6616.

Contoh:

Ir 621004703263767204
Kirim 6616

Silakan anda coba untuk mengaktifkan panggilan internasional anda agar ponsel anda bisa digunakan di luar negeri.

Langkah berikutnya yang perlu anda lakukan yaitu setelah anda tiba di Saudi Arabia. Tiba disana, lakukan setting atau pengaturan pada hp anda. Pilih pencarian jaringan secara manual. Pilih operator ZAIN, maka hp anda telah bisa menerima dan mengirim sms ke Indonesia. Anda juga telah bisa menelepon dan menerima telepon dari Indonesia. Selamat mencoba dan semoga berhasil.

Klik disini tuk melihat buku English karya saya

Leave a comment »