Archive for Maret 4, 2015

DOA AGAR TERHINDAR DARI KESUSAHAN

Do’a agar Terhindar Dari Kesusahan.

Allaahumma innii a’uudzu bika minal hammi, wal hazani, wa a’uudzu bika minal ajzi wal kasali. Wa a’uudzu bika minal jubni wal bukhli, wa a’uudzu bika min ghalabatiddaini waqahrir rijaal.

Artinya:
Ya Allah, aku berlindung pada Mu dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan kezaliman manusia.

Leave a comment »

DOA PENGUSIR SETAN (SYATAN)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
A’uu-dzu biwajhillaahil-kariim
wabikalimaatil-laahit taam-maatil lathii laa-yujaawizuhunna barrun walaa faa-jirun min-syarri maayanzilu minas-samaa-i wamin syarri maa-ya’ruju fiiha wamin syarri maa-dzara-a fil-ardli wamin syarri maa yakhruju minhaa wamin fitanil laili wannahaari wamin tawaa riqil laili wannaha ri ilaa thariqan yathruqu bikhairin yaa rahman.

Artinya; Dgn nama Allah yg maha pengasih lagi maha penyayang. Aku berlindung oada Allah yg maha pemurah dan berpegang teguh pada kalimat kalimatnya yg sempurna yg tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga, baik orang taat maupun orang fasik, dari kejahatan yg turun dari langit dan kejahatan yg naik ke langit, kejahatan yg ada di muka bumi dan kejahatan yang keluar dari bumi, kejahatan fitnah fitnah dan peristiwa yg membawa akibat buruk yg terjadi siang dan malam, kecuali peristiwa yg membawa kebaikan. Wahai Tuhan kami yg maha Rahman.

Leave a comment »

DOA MEMOHOAN AGAR PIKIRAN TENANG

DOA MEMOHON PIKIRAN TENANG.
Diambil dari Majmu syarief halaman 385.
Artinya:
Ya allah, jadikanlah kami cahaya dalam kalbuku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku dan cahaya dalam tulang tulangku.
Dan cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahayu di atasku dan cahaya di bawahku.
Ya allah, tambahkanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya kepadaku dan jadikanlah cahaya bagiku dan jadikanlah diriku cahaya.

Leave a comment »